Trống cajon màu đỏ CJ500-3


Mã sản phẩm: CJ500-4

Giá: 480.000 ₫
Tags:

Thông tin sản phẩm


Bình luận

Sản phẩm tương tự

Mã sản phẩm: CJ800-2

Trống cajon nissi CJ800-2

800.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ800-1

Trống cajon nissi CJ800-1

800.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ500-4

Trống cajon màu đỏ CJ500-3

480.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ500-3

Trống cajon màu xanh CJ500-3

480.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ500-1

Trống cajon CJ500-1

480.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ500

Trống cajon CJ500

480.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ650

Trống cajon CJ650

600.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ700

Trống cajon CJ700

700.000 ₫

Mã sản phẩm: cj750

Trống cajon logo manchester united cj750

750.000 ₫

Mã sản phẩm: CJ1200

Trống cajon gỗ thông ghép CJ1200

1.200.000 ₫