Dây đàn guitar

AC130

Dây đàn guitar classic Alice ac130 90.000
120.000 (25%)
606

EZ900

Dây đàn guitar acoustic d'addario ez900 120.000
150.000 (20%)
617

elixir16002

Dây đàn guitar acoustic Elixir 16002 390.000
520.000 (25%)
613
Chat Zalo
0987.29.23.89